u¯X

u® ww

dw-Xq(u®-c Nwl)

NrS(SsSyX)

SsS

u®-uܺq

u® qu wqS

qښNu u®uܺqu 

u®-yy

u® W⇮ qyS

xqwǯw-S䜮

ٰq䚮S䜮

ST

vw qXnS

v u®wu

Cq

quw

E-TEXTS ONLINE

Yqw-sw

AwS䜮 u

Szws cq ||
||yuc Sb cq||


yuc Xqq

( qxvrs yuSu Yquu)

rsq


yuc uµurs yuS 㚮S lq Ny䣵qu CuS Eqيv wzju Uwsrsw µiT Au "yuc" H uw yvu Ǯ u ENTu. Au Uwsrs yuS yw yucS µi NhԊ. D E® Nm rsqS lNu qmNl ww rsqSS y䇮o mu. Ku Su K cw D E® NvXlpSS Brs lNup Bqo Nhw. K Au Uwsrs  µSuSw qoym uq yqdu N q݊. qم Au yuc  µSu ¯Suۊ Auw qpNu S ¯SxvS. C NzwXwrN yN w㊯Tu Uwsrsw wm cw y muw. Cuu Au¯wSl yucw wm wNw. v܇wmu D cw w wSN yuyb Hu NzqT N u hԊ. D wh N uu ql, B wS ATu AiNl uÛu. "Aqqg yoyy C y®q" Huq BTuS D U uuw Nl u¯ u yucS qw uQw xvq Yq®vu yuSSTuw. u l cww Nllw yucS Nn quq. cw!! wSw Ny,xw Bu EuwSu HǮ q ¯®S. Bu w qu Uwsrs xw qu Euw xwS D AT݄®w qvu. shw A ........yb m yuuNw xw w  y䰤u BbӉqي. cwu Ayn S Uwsrs .....yb mu۩u yucS yuyb m yuuNw Eru w  HYuw. E qq. BS yuc q NluNvu cw AǮ Sw v m A UwsrsulSm ãw Nu.cw Svu w xwݪ ãw Yu xw uu®wT u䰜 mu. Cw  qwTuu"AwS䟛 uN y䇮o u.
yqyucR UwsNٻNuYq|
SSwSXw ytwyuwyy µ㺇X||
yuy䣯wsqrry®qwu Nyq|
SuSܰrw yuSSqx ||
(yubǮN)


SyNǮ K


㚮 yuc Au®㇮wNT vu Srw D u rTu. AYwT w݊l ǮS N N u®㇮wq. 㚮S Tuqq. uYЊpST rي A Ǯ㊯u 㚮rsw Awu 䜮ors xvS NuNl T KzޚNu yuc CXЇq.AvS y䚯ww m No 䜮orsw vÛu. Aww N yS wq 㚮 䜮ors xvÇ ww ST q uymw yuw mu.䜮orsS 抮ywuuǮ qǮT A yuc yNw T Nlmu.S Aww u ¯Svu N vw  cw INq mu.D rp Sw wmu u®w㊮!!!

Ku vw ylSw 㚮 yu u L!! rNc!! x C SSulSm yly qN x Hu Bw muw. qo E® SulSm 㚮 yl®yN y䇮o u. B qu凵 NN wuS u®uܺq yX Nw lruۊ.qN uuq. Bu jթw qw IqNT Bw mwu AS SqS.ysw mNl Ku vw w m jթw yuc yu u c!!ðt-yǯr............ڡu yl wu Nq cw Ku u yiSw ®yw mw. Auw x yb m. Au劮 ww x يuvu ybw Ayqٰwu ruw. Anuv Hu  SS D wSNu qw r xvǮu ڡN umu. A Qww Nm wlT ®S®u Ku u yiS uq. Auw qSuNl wN u qSu wmu.Au Hl yhSu. Kuw qu wmu. bruu, wq Acwxu N ydqTu Op,q¯ q Sjթr uwqw. ywuNuq uuT HǮ wmu qzىu yw yw wlq B rSw zju  Cu.

"qbq㇮uyrwS ydq y®ww|
yyqٰwYqXNQNylS®||
SysNnRcwSqdv Nw|
N jP ®ySquru||

Cu Bwuu凵 SS qٺu yhu w qu. Au oSyNǮ yrvq. Op q¯ yrS Hlu cwTu. Cu Nlq yuc S BwuN y Cuqq.D rq䇮Sw xuu,ysxu YNSu ydquS.D B yrSw xq yuc yblq 䜮orsu, 㚮cu NيT rT S qN vTc mu.䜮ors NqsT AS y䇮o mu. Cq yuc q®Swv Nu xqT Ku vw xcwS yb wuT q Ǯ㊯u 㚮S u. AynS 㚮 yb lÛu. H u yhSw quq oSyw qw yr݇ulSmu yhwF qu. y䚮wu oSy yr wqw l EyNﱛq. Cuw wmu Cuv uqS wqwqyNuSlw AS xݟqu. H  Nmq. Bu q N q C.Auw Au B wwqw xn lS MqNu yuc ju Hl v Sw qSuNl q NuN EyNﱛu. Cu y䜯u cw N (2) Buuu (1) ququ 㚮 B Nw XqqT wu. wqw q ww ST o wSoT wlq.
Cwݢu ǮSN Aqq ®q. 㚮 SSw X X muu SS Iww H EuSu u¯ u cTu qٺqw݌ SS u xvu. SS u¯ u N uSl xq wmu. B N T oSyr qw Sl Nw  HlSw qu wqw l wh®Tuw. yuc wmu qo Tu r S xqiq. Cu N uuuu 㚮 Orw yX lS u S xruw. DS Op q¯ q N o wqw ®T劮 B oSyrw Auz wu Nou. ﱇ ouq HlSw  Swݰ yw Ch xqNruww.Bu q w ®SuwS䜮 ⊮NTNu 㚮c ytu. ®Nqw ®Nي qwݰ wluw.

" NǮ yǯ؛xcq ®Nٺ | Ǯq  w q |
qsz N qqȶ | qyurqq xy ||
j v Ǯ㚮UN |ycw xr Yq |
Auz xcyuyNc | unU ypu¯ uq ||
(x rsr Nq 㚮c||59.60 N)

Cuw݌ y yuc 㚮w Nu
"x qNuN qSuNmu w Hl
SSw
oSy, Op q¯ yrS
yhw x qSuNl uvTcs mu
Bbzu. vTc - lq No K yg
- SN vTc mu. Cu uS- uuu C
lluOʺq wvr- hyN Sou
wT Smw ui, wv Sl- qu. A SS
No buqq. B qv uq uw
qSuNl Sqٰu S ytu.
Ku qw wqu yh- Egq. rT Sm
u u - SN SS uq uw
mNl ysw mNl
lN qu. B vw r yu uSu
qT u, r抮!! xS wqS
uuԇu S NǮq wwS S A? CS wm,
wwS wq䊮u®S q Ev. Hl SlS C. xS
bw wqw NiԊ yuc uqXw
u Hl ul SS wwS NoST zm.
x uqXw mu wq x Hl N Kuu
Suq muNl NSw u m xqN, ww
u B SSw qSuNqٰwu ru.
Au yN 㚮S S يT xr
SSw qSuNl u.S D wqw u®x
Nq. rw凵 xrq. 㚮 T wl
w wq u®S Hl SS
qc:ycT Npu.B SSw DS w
NoS Nou.N qSu AǵN m yw: C
r.

µ⚮q㚮q oSy yr yucS
yݩT 㚮cS Ku uuu ASw
㚮cS NhԆh Sr xvrsu D
NTw Nu SqTu.

-y®wsYqV:NǮX:ðs:r|
-qsSyٚNSoqSyr:
-yݰsvcS㚮bw||
-yuc:®qxq®q䰇w:||
(yubǮN)T q 


K yucS NqS SNu Nq.
yYw Nvu qN HǮ ul q Aq
y䅩u uzj Aq- ymq yNl ql
vu AS Nl u溚 u c Suu
yu Nu NTvq. Aq
NyhoN yuc w vvS y䇮o u.
Nyhow yuc uuu ql
uuq ySqu qq䇮u Xq: ymq劮
Nm wwT umu yucw uu
cyrNw Nl lNu yoqhԊ.
ST uN Bww mu.
BS yuc HǮ q cNu "ymq!! xT
ww uN Bw m.Ku, s NjǮo
mNl No luOʺq N x xu®SS
Kyh K c uN u wl Hu
ru.uuSqu u溚 C
xu®Nu ruT cS q q. c
u®N凵 C cSN.yuc q
NT A SSy lNq, Nymq q
A劮 w㚯 qSuN넵Nu ys
liq.yucS c KuSq.N ymq
yqqNT, KgT xuT xdqu.

cw Qu wuq ydqu N ymq
qw Nu. N cwN u B
YSw q uuu O
Su®uuu yuc uw u, N ymq SS  wy䇵S mu. uuq Eywu
yucS SuwSq NqSw y䇵Tu.
ucwS qǮSu yuc A y䇵SN
ANNhԊ.N yucS Su®wqu Sµ mu.
Nl T qu cy lu.S u® w
y䇵SS wv yuc p AqTp
yuq xST yq.Au Aqo O
Ǯqu T r Ǯ xu¯wvu
XqlTq. qw h B yr Xuq,Nu cwS
ðrSu CXЉu yuc q
®SuO yvu AQN Qlw Ou.
uwwu yqwT yuc qwS Ou Ql
Srxu,Auz B wu yuSu
xq yb Nq٪uw. T yuc
wu yq㣮T D rw Nou.

-qXwcvbu®xSX, wXqu|
-w㚵ٰ®ymqrupuq: yrN||
-AQz䇮Ǯrwqvw|
-dquzqqw㚮, r®qw䰇||


contributed by  Smt Rashmi Mohan

 

 

yuw® rs

N rs

A® rs

rN ymqX

wo ymqX

crs

cu®c rs

䜮o rs

yuc


vc

Uq rs

cu rs

uvð

Uu rs(Uu S)

qㄵu®

Ǯrs(uw)

qu¯w rs

uw rs